Srdcia v pohybe

Sebko a Aďko Kromkoví

Zdieľaj článok

Sebko a Aďko sú 8-roční chalani – dvojičky, ktoré sa narodili predčasne v 30-tom týždni. Od narodenia sú sledovaní odbornými lekármi pre diagnózy ako DMO, spastická kvadruparéza, oneskorený psychomotorický vývin a narušený rečový vývin.

Pre skvalitnenie  života od útleho veku pravidelne spolupracujeme s tímom fyzioterapeutov, odbornými lekármi, či špeciálnymi pedagógmi, no napriek tomu chalani výrazne zaostávajú vo vývoji oproti svojim zdravým rovesníkom.

Amálka Fridmanová
Srdcia v pohybe