Srdcia v pohybe 2024

Thomas Labant

Zdieľaj článok

Thomas je 6-ročný chlapček trpiaci detským autizmom, to ale neznamená, že ho to zastaví od toho, aby dosiahol svoje sny a ciele. Autizmus je neurovývojová porucha, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú a spracúvajú informácie, a to často odlišuje ich vnímanie sveta od iných.

Väčšina detí s autizmom má obrovský talent a zvláštne záujmy, ktoré by mohli v budúcnosti rozvíjať. Aj keď ich myšlienky a prejavy sa môžu javiť odlišne od väčšiny ľudí, sú to jedinečné a nádherné bytosti, ktoré môžu prispieť k svetu čo najviac. Autizmus pred úspechom nezastavil Einsteina, Mozzarta ani Newtona. Tak prečo by mal zastaviť nášho Tomika.  Ďakujeme všetkým Thomas a mamka.

Viac info: https://pretekarys.sk/srdcia-v-pohybe/
#pretekarys #srdciavpohybe #beh #kracamespolu #spisskabela

Sebastián Šelep
Luka Klokoč